My native language is Afrikaans. One of the youngest and most modern languages in the world! On May 8, 2025, Afrikaans will celebrate its 100th year of being an officially recognised language in South Africa. But its history dates back to 1671 when the Dutch recorded that the language spoken in their Cape Colony no longer resembled the language they spoke at home.

When I started this blog, I translated many of my articles into English. But some are bound to the idiom used in Afrikaans, and without this idiomatic context, the reader cannot understand what I mean. For instance, I cannot translate "En ekke vir jou" into English. The direct translation would be: "And I for you", which makes no sense. (The protagonist actually meant: "And I love you too!")

Dutch readers, however, should be able to follow most of the text. If you did, share it with your friends on Facebook or contact me. It is always lovely to get some feedback.

Neutraal

‘n Staaltjie uit die Tweede Vryheidsoorlog

© J. Francois Barnard – 4 Desember 2022

Daar was baie militêre aktiwiteite in die ou Wes-Transvaal gewees tydens die Tweede Vryheidsoorlog. Een van die Boerekommandoleiers was Kommandant Schalk Pienaar. Oom Schalk, soos die burgers hom genoem het, was ‘n godsvresende man wat nie toegelaat het dat ‘n oorlog tussen hom en sy daaglikse kampgodsdiens gekom het nie.

Elke dag het hy met skriflesing en gebed afgesluit. Sy gewoonte was dat hy die Bybel vir een van sy manne sou gee, en dan moet dié lees en bid - en hy durf nie nee sê nie!

boerenroerEen dag het hulle besonders ver getrek, en het doodmoeg begin kamp opslaan. Maar toe die son sak, merk hulle dat hulle so naby aan die vyand was, dat hulle die Britse soldate se vure kon sien, en selfs hoe hulle tussen die vure loop. Hulle het geweet dat daar more vroegdag ‘n groot slag sou wees.

Soos dit goeie Christenmans betaam, het hulle na ete kampgodsdiens gehou. Oom Schalk het in die erns van die situasie self sy Hollandse Bybel gevat en gelees. Daarna het hy ernstig begin bid.

“Here, daar oorkant lê die vyand. More gaan hier ‘n groot slag wees. Gee aan U kinders die krag en die moed en die durf om die vyand te vertrap en te vernietig.” Maar hier steek hy vas en ‘n stilte volg. “Nee, Here, miskien hou hulle nou ook kampgodsdiens. Miskien vra hulle nou dieselfde van U. Ek sal U sê: Bly U neutraal.... ons sal hulle opdonder!”