My native language is Afrikaans. One of the youngest and most modern languages in the world! On May 8, 2025, Afrikaans will celebrate its 100th year of being an officially recognised language in South Africa. But its history dates back to 1671 when the Dutch recorded that the language spoken in their Cape Colony no longer resembled the language they spoke at home.

When I started this blog, I translated many of my articles into English. But some are bound to the idiom used in Afrikaans, and without this idiomatic context, the reader cannot understand what I mean. For instance, I cannot translate "En ekke vir jou" into English. The direct translation would be: "And I for you", which makes no sense. (The protagonist actually meant: "And I love you too!")

Dutch readers, however, should be able to follow most of the text. If you did, share it with your friends on Facebook or contact me. It is always lovely to get some feedback.

Reünies – Waardevolle Kuiers

© J. Francois Barnard – 4 Februarie 2023

Sedert 2011 was ek bevoorreg om betrokke te kon wees saam met ‘n paar ander manne om reünies te reël vir die 1982 jaargroep van Affies, oftewel Afrikaanse Hoër Seunskool in Pretoria. Hierdie geleenthede is vir meeste van die groep geweldig waardevol, en dit het verseker my lewe verryk.

Osbraai op Affies

© J. Francois Barnard – 12 Januarie 2023

In 1980 was Affies 60 jaar oud en dit was tyd vir ‘n osbraai. Mnr Marais, oftewel Perd, was betrokke by baie van die reëlings. Hy moes onder andere blikke bymekaarmaak waarin die kaartjies wat mense gekoop het ingegooi kon word. Hy moes dus ‘n gleuf in die deksels sny en dan die blik toe soldeer.

Die Oorloper

‘n Staaltjie uit die Tweede Vryheidsoorlog

© J. Francois Barnard – 4 Desember 2022

Die Britse leer het regimente van oral af gekry om saam met hulle te veg. Vanaf Ierland en Skotland, en selfs uit Indië ook. Van die Iere het met gemengde gevoelens die oorlog aangepak. Hulle was self al aan die ontvangkant van die Engelse militêre masjien gewees. George Shaw was 'n Ierse manskap van die Royal North Lancers onder die bevel Lord Methuen. Hulle was The Burning Johnnies genoem omdat hulle elke plaashuis in die Ventersdorp-distrik afgebrand het.

Neutraal

‘n Staaltjie uit die Tweede Vryheidsoorlog

© J. Francois Barnard – 4 Desember 2022

Daar was baie militêre aktiwiteite in die ou Wes-Transvaal gewees tydens die Tweede Vryheidsoorlog. Een van die Boerekommandoleiers was Kommandant Schalk Pienaar. Oom Schalk, soos die burgers hom genoem het, was ‘n godsvresende man wat nie toegelaat het dat ‘n oorlog tussen hom en sy daaglikse kampgodsdiens gekom het nie.

Stoffie

© J. Francois Barnard – 3 Desember 2022

Almal moes diensplig doen. Lank en maer, kort en vet, slim en dom, ryk en arm – almal. Ook 79487078BA Weerman Stoffie van Tonder. Hy moes na 1 Spesiale Dienste Battaljon in Bloemfontein toe gaan, maar sy ma het hom liewer self na die Leer Hoofkwartier in Pretoria gebring. Sommer twee dae voor die tyd, net om seker te maak.